nl en de de de
1e open dag 2020 op 7 maart

privacy

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) Stichting de IJssellinie

 

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Stichting de IJssellinie (verder aangeduid als “de stichting”)kan persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de stichting en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of anderszins aan de stichting verstrekt.

Door gebruik te maken van deze diensten of door u aan te melden als vrijwilliger stemt u in met de verwerking hiervan.
De stichting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw IP-adres
2. Waarom de stichting uw gegevens nodig heeft.

De stichting verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de stichting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van rondleiding, presentatie of les of om vragen te kunnen beantwoorden.

3.Hoe lang de stichting gegevens bewaart.

De stichting bewaart klantgegevens in haar bestand rondleidingen en presentaties. Gegevens van vrijwilligers worden bewaarden in het vrijwilligersbestand. De gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt en voor evaluatiedoeleinden.

4.Delen met anderen.

De stichting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ijssellinie.nl .De stichting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als de stichting bovengenoemde niet naleeft.

7.Beveiligen.

De stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de stichting maakt gebruik van een betrouwbaar SSL.

8.Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@ijssellinie.nl

9.Cookies.

De stichting gebruikt analytische en functionele cookies voor een optimaal gebruik door de bezoekers van de website van de stichting. De stichting informeert sitebezoekers daarover. De stichting gebruikt geen tracking cookies. 

De stichting is als volgt te bereiken:

Postadres:Stichting De IJssellinie
Secretariaat: info@ijssellinie.nl
Statutair adres: Driehoeksweg 6A 7431 EL Diepenveen
telefoon:          +31(0)384540738of +31(0)6-23132991
e-mail:              info@ijssellinie.nl   
KvK :                 08120764