nl en de de de
De open dagen 2024 staan op de site

Privacyverklaring

2 Privacyverklaring Stichting de IJssellinie


Op de website van de Stichting is de onderstaande privacyverklaring opgenomen. Deze verklaring beoogt alle betrokkenen (zie onder punt 3) waarmee de Stichting een (zakelijke) relatie aangaat en/of onderhoudt, te informeren over het privacy beleid van de Stichting. De tekst luidt als volgt:

 

1.           Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting de IJssellinie (verder aangeduid als ‘de Stichting’) kan persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de stichting en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of anderszins aan de stichting verstrekt.

Door gebruik te maken van deze diensten of door u aan te melden als vrijwilliger stemt u in met de verwerking hiervan.

De Stichting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

  • voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • emailadres

 

2.           Waarom de Stichting uw gegevens nodig heeft

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de Stichting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van rondleiding, presentatie of les of om vragen te kunnen beantwoorden.

3.           Hoe lang bewaart de Stichting uw gegevens

De Stichting bewaart persoonsgegevens in haar bestand ‘rondleidingen’ en ‘presentaties’. Gegevens van vrijwilligers worden bewaard in het ‘vrijwilligersbestand’. De gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen ook worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt en voor evaluatiedoeleinden.

4.           Delen met anderen

De Stichting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5.           Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ijssellinie.nl. De Stichting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6.           Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als de Stichting bovengenoemde niet naleeft.


 7.         Beveiligen

De Stichting neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Stichting maakt gebruik van een betrouwbaar SSL.
Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met 
info@ijssellinie.nl.

8.           Cookies

De Stichting gebruikt analytische en functionele cookies voor een optimaal gebruik door de bezoekers van de website van de stichting. De Stichting informeert sitebezoekers daarover. De Stichting gebruikt geen tracking cookies.  

 

De Stichting is als volgt te bereiken:

Postadres:                                  Stichting de IJssellinie
Secretariaat:                               i
nfo@ijssellinie.nl

Statutair adres: Driehoeksweg 6A,
7431 EL Diepenveen
telefoon:                                     +31(0)384540738 of +31(0)623132991
e-mail:                                        
info@ijssellinie.nl   
KvK :                                           08120764