nl en de de de
De open dagen 2024 staan op de site

Inlaten

Het gevolg van het afdammen van de Neder-Rijn en de Waal zou zijn dat de IJssel circa negenmaal zoveel water toegevoerd zou krijgen als normaal. Om te bereiken dat de inundatie zo snel mogelijk zou verlopen, werden op diverse plaatsen in de dijken van de IJssel in totaal zeven grote zogenaamde schuifinlaatwerken gebouwd. In feite waren dit sluizen in de dijk, die in vredestijd afgesloten waren en bij oorlogsdreiging geheel of gedeeltelijk konden worden geopend. Door middel van segmentschijven (om een horizontale as draaiende kwart-cilinders), die in de openingen waren aangebracht, kon men het land gecontroleerd onder water zetten. De inlaten variëren in breedte van 2 tot 12 openingen.

In de dijken van de Oude IJssel, het Pannerdensch Kanaal en in de oevers van het Overijssels Kanaal waren kleinere inlaatwerken gebouwd. Voorts waren op acht plaatsen - ook op de oostelijke dijken - voorzieningen getroffen om dijken op te blazen (zogenaamde springcoupures).