nl en de de de
we hebben weer open dagen

Inlaatwerk

In het dijklichaam ter hoogte van landgoed De Haere lagen tot 2005 de restanten van een inlaatwerk verborgen. De gelegenheid om dit stukje van de IJssellinie te repareren deed zich voor toen de provincie Overijssel een fietspad aanlegde tussen Deventer en Olst. Met subsidie van het Europaplan kon de inlaat weer in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Het inlaatwerk op het landgoed bestaat uit vijf openingen en is 32 meter breed.

De inlaat bij Olst is in 2015 gerestaureerd na vele jaren in de dijk begraven te zijn geweest. Het inlaat is altijd vrij te bezichtigen.