nl en de de de
De open dagen 2024 staan op de site

Waterbouwkundig

Om de verdediging van de IJssel op te voeren werd besloten om de Waal, de Neder-Rijn en de IJssel met drie stuwen af te dammen. Hierdoor zouden tussen Nijmegen en Kampen langs de IJssel negentien stuks min of meer aaneengesloten inundatiekommen ontstaan. Om de overstromingen te versnellen werden langs de rivieren zeven schuifinlaten gebouwd.

De dammen werden tegen lucht- en grondaanvallen beschermd door een ring van verdedigingswerken (zie militaire werken). Om de dammen te behoeden voor aanvallen over het water, zouden stroomopwaarts stalen netten over het water worden gespannen; deze netten zouden drijvende mijnen en torpedo’s tegenhouden.