nl en de de de
zie bij tapje open dagen

de IJssel en Salland om vliegers te trainen

Af en toe maakt Defensie in samenwerking met de IJssellinie nog steeds gebruik van de linie om te oefenen of iets te trainen. Zoals in oktober 2017 toen Apache en Chinook helikopters met manschappen landden voor het kasteel
De Haere en er rondom de bunkers getraind werd. Ook vrijwilligers van de IJssellinie mochten meedoen. Maar in het verleden heeft Defensie ook geholpen met het uitgraven van de Terp bunkers of op een andere manier geholpen om de IJssellinie te restaureren en weer toegankelijk te maken. Wij hopen op nog veel samenwerkingsprojecten met Defensie