nl en de de de
we hebben weer open dagen

Luchtdoelterp

De stuwen van de IJssellinie zouden ongetwijfeld het belangrijkste doelwit van een eventuele vijandelijke aanval zijn en moesten dus terdege worden beschermd. De stuw bij Olst lag bovendien nog in het verlengde van de lijn tussen beide kerktorens; die lijn vormde, zo gaat het verhaal, een heel gemakkelijke aanvliegroute voor vijandelijke bommenwerpers. Maar of dat echt zo was? 

De terp met zijn drie opstelplaatsen voor luchtafweergeschut van het type Bofors 40L70 is in dezelfde aanvliegroute geplaatst. In de gasdichte personeelsbunker was slaapgelegenheid voor in totaal 28 man bedienend personeel; 9 man voor elk stuk geschut plus de coördinerend commandant. De voorraad munitie lag opgeslagen in de andere ruimte, zo beschermd mogelijk en dus dicht tegen het dijklichaam aan.

De terp is gerestaureerd en kan bezichtigd worden op afspraak