nl en de de de
15 jaar stichting de ijssellinie

De stichting

Stichting De IJssellinie is opgericht op 22 december 2003. De stichting heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.
Stichting De IJssellinie is een vrijwilligersorganisatie; ca 60 vrijwilligers verzorgen rondleidingen, lessen en lezingen en onderhouden de bunkers en andere installaties.

15 jaar Stichting De IJssellinie
In 1996 is Stichting IJssellandschap eigenaar geworden van het bunkercomplex in Olst. Deze stichting heeft het beheer in 2003 overgedragen aan Stichting De IJssellinie. Deze stichting stelt zich ten doel het bunkercomplex als een toeristische attractie met een militair aspect te behouden, de geschiedenis van de IJssellinie onderwerp van studie te maken en mogelijkheden aan te reiken voor pedagogisch-educatieve projecten ten behoeve van scholen en andere belangstellenden.

Het bestuur:
Dhr. Ing J.C. Duivenvoorden, voorzitter
Dhr. H.W. Brink, secretaris
Dhr. F.H.B. Jansen, penningmeester
Dhr. mr J. Martini
Dhr. P. Schievink

Secretariaat (geen bezoekadres):
Dhr H.W. Brink
Schimmelpenninckstraat 5
8121 ZK Olst
T 0570 563008 of