Startpagina

NL                   GB                     D                     F                   Россия

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

15 jaar Stichting de IJssellinie

22-12-2003        22-12-2018

De Stichting De IJssellinie is een 100% non-profit vrijwilligersorganisatie. De stichting restaureert en beheert overblijfselen van de verdedigingslinie langs de IJssel.  Van 1950 tot 1968 moest de linie ervoor zorgen om een onverhoopte opmars van het Rode Leger te vertragen door een brede zone langs de rivier onder water te zetten. Na de opheffing van de zeer stringente geheimhouding – pas  eind 1990 – zijn aan de hand van onder meer archiefonderzoek en oral history (interviews met militairen en bij de IJssellinie betrokken burgers) nieuwe feiten boven water gekomen en daarmee is het inzicht aangescherpt.

Daarnaast verzorgt de stichting rondleidingen naar in oude staat herstelde bunkers.

De Luchtdoelterp, een kolossaal bunkercomplex met een enorme vuurkracht tegen vliegtuigen, is daar een voorbeeld van.

Open dagen IJssellinie 2018 Hospitaal- en Commandobunker (De Haere Olst)

 

Iedere 1e zaterdag geopend in de maanden maart t/m oktober doorlopend tussen 12.00 en 16.00 uur. Iedere zondag geopend in juli en augustus doorlopend tussen 12.00 en 16.00 uur (maar niet op 5 augustus) U betaalt € 4 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 2 p.p. en u krijgt een gids mee.

15 jaar Stichting de IJssellinie

 

Stichting de IJssellinie is bezig met haar 15e jaar. Op 22 december 2003 werd de Stichting opgericht en is uitgegroeid tot een prachtige bezienswaardigheid die laat zien wat er zich in het diepste geheim afspeelde bij de IJssel tijdens de koude oorlog. Aan dit jubileum wordt natuurlijk aandacht besteed, daarover later dit jaar meer.

Vraag gerust eens naar de mogelijkheden voor een

“op maat” georganiseerde rondleiding

en wat te denken van een combinatie, een rondleiding samen met een

videopresentatie/lezing om echt alles over de IJssellinie te weten te komen.

 Bel of mail gerust, we helpen u graag verder. 06 51 41 72 40 of per mail.

Hospitaalbunker

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart